Series 300

MODELTỔNG TẢI TRỌNG(KG)GIÁ NIÊM YẾT(VNĐ)
XZU650L – 1.9 TẤN 4.990638.000.000
XZU650L – 3 TẤN6.500664.000.000
XZU710L – 2.5 TẤN5.500654.000.000
XZU720L – 3.5 TẤN7.500688.000.000
XZU730L – 5 TẤN8.500738.000.000
XZU302L-110SD4,875 
XZU342L-130MD – 3.5 TẤN7,500520.000.000
XZU342L-130HD – 5 TẤN8,250590.000.000
XZU352L-130MDL – 3.5 TẤN7,500540.000.000

Series 500

MODELTỔNG TẢI TRỌNG(KG)GIÁ NIÊM YẾT(VNĐ)
FC9JETC – 6.4 TẤN11.000888.300.000
FC9JJTC – 6.4 TẤN11.000896.300.000
FC9JLTC – 6.4 TẤN11.000903.300.000
FC9JNTC – 6.4 TẤN11.000928.000.000
FG8JJ7A – 8 TẤN16.000 
FG8JP7A – 8 TẤN16.0001.354.600.000
FG8JT7A – 8 TẤN16.0001.381.600.000
FG8JT7A – 8 TẤN – SIÊU DÀI16.0001.415.000.000
FL8JT7A – 15 TẤN24.000 (26.000)1.735.300.000
FL8JW7A – 15 TẤN24.000 (26.000)1.786.000.000
FM8JN7A – 15 TẤN – 2 CẦU24.000 (26.000) 
FM8JW7A – 15 TẤN – 2 CẦU24.000 (26.000)1.877.400.000

Series 700

MODELTỔNG TẢI TRỌNG(KG)GIÁ NIÊM YẾT(VNĐ)
SS2P 6×4 – 420 PS38,645LIÊN HỆ